Palvelut

Kodin järjestäminen

 • Joko yksittäinen kohde kotona tai koko koti
 • Paperit ja kokoelmat

Jäämistön läpikäyminen

 • Surun keskellä on hyvä ulkoistaa asunnon tyhjentäminen voimavarojen säästämiseksi
 • Autan olemalla läsnä valitsemassa säilytettäviä esineitä

Juhlia edeltävä järjestäminen

 • Kun kaipaat kodin selkeyttämistä ennen juhlia
 • Autan halutessa myös juhlien esillepanossa

Ylläpitojärjestely

 • Kertojen määrä ja kesto sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.
 • Keskimäärin kaksi kertaa vuodessa
 • Käymme kodin läpi saavutetun järjestyksen ylläpidoksi
 • Katsomme onko tullut tarvetta muutoksille esim. säilytysratkaisuissa

Muuton järjestelyapu

 • Yhdessä karsitaan turhaksi käyneet tavarat pois ennen muuttoa
 • Tavarat pakataan selkeästi, jolloin ne on uudessa kodissa helppo laittaa heti paikoilleen
 • Kodin järjestäminen ennen asuntonäyttöä tai kuvauksia

Tavaroiden poiskuljetus

 • Vien kaiken tarpeettomaksi jääneen kierrätykseen puolestasi, jolloin saat heti nauttia järjestetystä kodistasi ja säästät aikaasi